Verksamhet

Med helhetssyn i mottagandet
Polstjärnan i Sverige är den helintegrerade inslussningen för ensamkommande unga flyktingar i Sverige. Med våra kunskaper och kompetens i såväl flyktingsituation som mottagande, socialt arbete, utbildning och yrkesvägledning som i omvårdnad vill vi skapa rätt förutsättningar för en framgångsrik integration i det svenska samhället.

Polstjärnan och det sociala ansvaret
Polstjärnan tar det sociala ansvaret på stort allvar, vilket innebär att vårt åtagande innebär att vi arbetar med en idéburen värdegrund.
Vi återinvesterar i verksamheten för att klara det gemensamma samhälleliga ansvaret för flyktingmottagning och nationellt integrationsarbete

Kommentera